Yarraland Real Estate Pty Ltd

Trụ sở: Level 2, The Lantern, 707 Collins Street, Dockands, Melbourne VIC 3008
VPGD: G25 Ngõ 28 đường Xuân La Tây Hồ Hà Nội Việt Nam
Email: info@yarraland.com.au  Hotline:+61 424 424 988
Web: yarraland.com.au 

YARRALAND - Cùng xây thịnh vượng

Là công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Úc uy tín và tin cậy hàng đầu tại Việt Nam.
Là công ty hàng đầu tại Úc tư vấn giải pháp toàn diện để mang lại trải nghiệm sống và kinh
doanh trọn vẹn tại Úc cho các gia đình và nhà đầu tư Việt Nam.

– Với khách hàng, chúng tôi cam kết tư vấn giải pháp toàn diện tốt nhất trong đầu tư bất động
sản cũng như định cư, giáo dục, đầu tư kinh doanh, luật và kế toán bằng việc không ngừng
nâng cao hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực thế mạnh, kết hợp với những đối tác hàng
đầu trong các lĩnh vực khác, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và sự tận tâm đối
với từng khách hàng. Thành công của mỗi khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.
– Với nhân viên, chúng tôi tạo ra văn hoá làm việc tích cực, cởi mở, bình đẳng và tôn trọng.
Chúng tôi trao quyền và trao cơ hội cho nhân viên để không ngừng phát huy năng lực làm
việc tốt nhất, khai thác tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân. Nhân viên giỏi là nguồn tài nguyên
của công ty.
– Với đối tác, chúng tôi dựa trên nguyên tắc Cùng nhau phát triển, thông qua sự minh bạch và
bình đẳng trong các cam kết, sự tin cậy trong việc thực thi cam kết và cam kết xây dựng các
quan hệ kinh doanh dài hạn. Đối tác tốt là nền tảng của thành công.

# Chính trực #Minh bạch #Đáng tin cậy #Bình đẳng #Tương trợ

Our team

Chúng tôi là những cá nhân với hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực, cũng là một tập thể cùng chia sẻ tâm huyết xây dựng một doanh nghiệp thành công dựa trên giá trị bền vững mang lại cho khách hàng, nhân viên và đối tác.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text