Lot 531 Taylors Run (Corner)

$598,500$631,720

Hướng: Tây Nam
2 Mặt tiền: 14*21m
Diện tích đất: 290 m2
Bàn giao đất dự kiến : Q3 2022
Bàn giao nhà dự kiến : Q3 2023

House Facing: Southwest
2 Frontage: 14*21m
Area: 290 m2
Land settlement: Q3 2022
House settlement : Q3 2023

Clear