Networking Event

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư căn hộ Airbnb đạt tổng tiền thuê tới $70.000AUD/năm từ nhà đầu tư kỳ cựu

Ngày diễn ra: 28/05/2023
Thời gian: 3:30-6:00PM
Địa điểm: 18 Hoff Blvd, Southbank, VIC 3006