Networking Event

Cập nhật những hỗ trợ mới của chính phủ cho người mua nhà đầu tiên

Ngày diễn ra: Thứ Bảy – 17/06/2023
Thời gian: 2PM – 4PM (giờ Úc),
Địa điểm: Văn phòng Yarraland – Suite 1.03, 48 Edgewater Boulevard Maribyrnong, VIC 3032, Maribyrnong, VIC, Australia, Victoria